Přínos projektu a vize do budoucna

Vytvoření co nejhustší sítě poskytovatelů lůžkové péče v ČR, kteří budou k naplňování standardu sledování spokojenosti pacientů využívat zde předkládaný nástroj validovaný na národní úrovni.

Tímto způsobem bude sledování spokojenosti pacientů řešeno celonárodně jednotně a Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ÚZIS tak bude mít možnost vytvořit podrobný přehled o kvalitě a bezpečí lůžkové péče poskytované ve zdravotnických zařízeních na území ČR založený na validních datech a rozvíjet jejich návazné využití. Poskytovatel získá navíc možnost vlastního anonymního srovnání s poskytovateli podobného typu.


« Přejít na úvodní stránku