Průběh projektu

Ve spolupráci s předními odborníky na kvalitu poskytované péče v ČR a ÚZIS připravil odborný tým Ministerstva zdravotnictví tuto webovou stránku, prostřednictvím které se do projektu může aktivně zapojit jakýkoli poskytovatel zdravotních služeb. Volně k dispozici nabízí národní metodiku projektu, veškeré informace pro občany, vzor PR materiálů, kontakty na technickou podporu apod.

Součástí stránek je i generátor standardizovaného dotazníku spokojenosti pacientů, prostřednictvím kterého si každý aktivně zapojený poskytovatel zdravotních služeb vygeneruje vlastní dotazníky pro dané zdravotnické zařízení a pro konkrétní hodnocené lůžkové pracoviště.

Dotazníky jsou ve sledovaném období v souladu s metodikou distribuovány pacientům, kteří jej vyplňují vždy samostatně, popř. s pomocí rodinných příslušníků či osob blízkých. Zásadně je vyloučena pomoc zdravotnického personálu.

Po ukončení šetření jsou dotazníky zpracovány odpovědnou osobou, která je připraví k elektronickému odeslání na Ministerstvo zdravotnictví. To jej zpracuje a připraví z nich datový soubor, jenž následně postoupí ÚZIS ke zpracování souhrnné analýzy (vždy samostatně za dané zdravotnické zařízení).

Analýza je pak elektronicky předána danému poskytovateli zdravotních služeb.

Pilotní fáze projektu byla zahájena 1. října 2020 u 13 poskytovatelů zdravotních služeb.

Dle původního harmonogramu mělo být pilotní spuštění zahájeno 1. května 2020, nicméně vzhledem ke COVID-19 nebylo možné tento termín dodržet. Realizace tak byla posunuta o pět měsíců na 1. října 2020. Do konce roku 2020 se očekává vyhodnocení s předpokladem ostrého spuštění ke dni 1. května 2021.

Účast v projektu NHSP je pro poskytovatele lůžkové zdravotní péče dobrovolná, nicméně v dlouhodobém horizontu se předpokládá zavedení účasti částečně či plně povinné. Jedině tímto způsobem budeme schopni získat dostatečný datový soubor z různých poskytovatelů lůžkové zdravotní péče.


« Přejít na úvodní stránku