Role poskytovatele zdravotních služeb

Zkušenosti pacientů s hospitalizační péčí a jejich spokojenost s poskytovanými službami ve zdravotnickém zařízení jsou velmi cenným indikátorem a měřítkem kvality zdravotní péče. Na základě získaných informací se mohou poskytovatelé zdravotních služeb průběžně hodnotit. V případě potřeby tak mohou identifikovat slabá místa a pak zlepšovat některé procesy či naopak ocenit ty procesy či pracovníky, kteří svou práci vykovávají kvalitně a příkladně.

Poskytovatelé zdravotních služeb v tomto projektu ověří jednotný metodický postup a standardizovaný dotazník. Získaná data předají po ukončení sběru v souladu s metodikou ke statistickému vyhodnocení Ministerstvu zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

Pro zdravotnická zařízení přihlášená do projektu ministerstvo zajistí propagační a informační letáky k umístění do velkých vstupních prostor i na lůžková oddělení s cílem poskytnout potřebné informace a povědomí co nejvíce pacientům, kteří mohou o dotazník též aktivně sami požádat.


« Přejít na úvodní stránku