Kalendář pro poskytovatele

do 31.3.
Přihlášení do projektu nejpozději do 31. března.

Propagační materiály jsou poskytovatelům zdravotních služeb dodány v nejkratším možném termínu od oznámení aktivní účasti na projektu.

do 31.3.
Změny nahlášených údajů, popř. odstoupení od projektu nejpozději do 31. března.

1.-31.5.
Hodnotící etapa od 1. května do 31. května.

do 10.9.
Vložení všech relevantních souborů včetně přílohy hodnocení nejpozději do 10 kalendářních dnů od ukončení sběru dotazníků.

do 30.9.
Výstupy jsou zpracovány a předány poskytovatelům zdravotních služeb v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30. září téhož roku.

« Přejít na úvodní stránku