Průvodní informace

Zapojení pacienta a posílení jeho role v systému českého zdravotnictví je jedna z prioritních oblastí aktivit Ministerstva zdravotnictví.

Cílem této ambice je efektivní řešení některých systémových otázek, a to především v oblasti zvyšování kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče.

Projekt Národní hodnocení spokojenosti pacientů má v duchu této vize nastavit jednotnou platformu pro národní sledování spokojenosti pacientů a prostřednictvím standardizovaných dotazníků a jednotné metodiky nastavit národně jednotný systém k hodnocení poskytované lůžkové péče v ČR.

Projekt umožní pacientům svobodné vyjádření jejich zkušeností s poskytováním lůžkové péče, a to formou, která má díky své specifické struktuře maximální využitelnost, jak na úrovni managementu zdravotnického zařízení, tak na úrovni jednotlivých hodnocených pracovišť včetně Ministerstva zdravotnictví coby národního regulátora oblasti zdravotnictví.


« Přejít na úvodní stránku