Přínos projektu a vize do budoucna

Cílem je vytvoření co nejhustší sítě poskytovatelů lůžkové péče v ČR, kteří budou k naplňování povinného standardu sledování spokojenosti pacientů využívat projekt NHSP coby nástroj validovaný na národní úrovni.

Tímto způsobem bude sledování spokojenosti pacientů řešeno celonárodně jednotně a Ministerstvo zdravotnictví tak bude mít ve spolupráci s ÚZIS možnost vytvořit podrobný přehled o kvalitě a bezpečí lůžkové péče poskytované ve zdravotnických zařízeních na území ČR založený na validních datech a rozvíjet jejich návazné využití. Poskytovatel zdravotních služeb navíc získá možnost vlastního srovnání s poskytovateli podobného typu.


« Přejít na úvodní stránku