Role poskytovatele zdravotních služeb

Zkušenosti pacientů s hospitalizační péčí a jejich spokojenost s poskytovanými službami ve zdravotnickém zařízení jsou velmi cenným indikátorem a měřítkem kvality zdravotní péče. Na základě získaných informací se mohou poskytovatelé zdravotních služeb průběžně hodnotit. V případě potřeby tak mohou identifikovat slabá místa a pak zlepšovat některé procesy či naopak ocenit ty procesy či pracovníky, kteří svou práci vykovávají kvalitně a příkladně.

Poskytovatelé zdravotních služeb v tomto projektu využívají jednotný metodický postup a standardizovaný dotazník. Získaná data předají po ukončení sběru Ministerstvu zdravotnictví, které v souladu s metodikou zajistí jejich statistické vyhodnocení.

Pro zdravotnická zařízení přihlášená do projektu ministerstvo zajistí propagační a informační letáky k umístění do velkých vstupních prostor, čekáren i na samotná lůžková oddělení s cílem poskytnout potřebné informace a povědomí co nejvíce pacientům, kteří mohou o dotazník též aktivně sami požádat.


« Přejít na úvodní stránku