Role Ministerstva zdravotnictví

Projekt Národní hodnocení spokojenosti pacientů vznikl jako iniciativa ministerstva poskytnout poskytovatelům lůžkové zdravotní péče jednotný a dlouhodobě udržitelný analytický nástroj pro plnění požadavků na povinnou standardizaci kvality poskytované péče v rámci zavedení tzv. interního systému kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

Povinnost zavést systém interního hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb a sledovat spokojenost pacientů byla pro všechny poskytovatele zdravotních služeb legislativně ukotvena v roce 2012. Pro jeho zavedení jsou ve Věstníku MZ uveřejněny povinné minimální požadavky ve formě standardů, které jsou dle potřeby průběžně novelizovány. Jako povinný standard je zde definováno i hodnocení spokojenosti pacientů. Stanovena však byla jen povinnost standard sledovat, způsob plnění tohoto standardu byl ponechán na poskytovatelích zdravotních služeb.

Ministerstvo zdravotnictví chce projektem NHSP poskytovatelům lůžkové péče nabídnout všem poskytovatelům využitelné řešení pro systematické sledování a efektivní vyhodnocování tohoto standardu, které vede ke kontinuálnímu zvyšování úrovně kvality zdravotní péče a nabízí též nástroj pro měření kvality.

Hlavními pilíři projetu NHSP je jednotná národní metodika a standardizovaný dotazník spokojenosti pacientů. Jejich zavedení do praxe vytvoří funkční řešení sledování spokojenosti pacientů na národní úrovni a současně vyváže poskytovatele zdravotní péče z potřeby využívat pro zajištění průzkumu externí subjekty.


« Přejít na úvodní stránku