Účel projektu

Měření kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů je světově využívaným způsobem pro porovnávání jednotlivých zdravotnických zařízení. Podmínkou pro validní zhodnocení dat je však jednotný postup, který nebyl v ČR doposud nastaven.

Účelem tohoto projektu je revize stávající situace, kdy bylo hodnocení spokojenosti pacientů často řešeno externím subjektem, a vytvoření funkčního systému sledování spokojenosti pacientů včetně jednotného dotazníku a metodiky pro využití nejen na úrovni jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb, ale především pak na národní úrovni.

  1. Projekt Národní hodnocení spokojenosti pacientů si klade za cíl vytvořit objektivní, jednotný a udržitelný systém měření kvality poskytované hospitalizační péče založený na názoru pacientů.
  2. V rámci projektu je využívána jednotná národní metodika, standardizovaný dotazník a jeden zpracovatel dat, který představuje národní autoritu v této oblasti. Výsledky jsou lokálně i národně porovnatelné na úrovni jednotlivých hodnocených pracovišť i na úrovni celých zdravotnických zařízení.
  3. Pro poskytovatele zdravotní lůžkové péče je zapojení do projektu bezplatné a s ohledem na elektronizaci řešení je celkově nízkonákladové pro všechny zúčastněné strany.
  4. Výstupy z projektu nejsou veřejně dostupné a slouží výhradně pro potřeby konkrétních poskytovatelů zdravotních služeb a Ministerstvu zdravotnictví.

« Přejít na úvodní stránku