Průběh projektu

Ve spolupráci s předními odborníky na kvalitu poskytované péče v ČR a ÚZIS připravil odborný tým Ministerstva zdravotnictví tuto webovou stránku, prostřednictvím které se do projektu může aktivně zapojit jakýkoli poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou péči. Volně k dispozici nabízí národní metodiku projektu, veškeré informace pro občany, vzor PR materiálů, kontakty na technickou podporu apod.

Součástí webových stránek je i generátor standardizovaného dotazníku spokojenosti pacientů, prostřednictvím kterého si každý aktivně zapojený poskytovatel zdravotních služeb vygeneruje vlastní dotazníky pro dané zdravotnické zařízení a pro konkrétní hodnocené lůžkové pracoviště.

Dotazníky jsou ve sledovaném období v souladu s metodikou distribuovány všem pacientům hospitalizovaným alespoň na 1 noc, kteří jej vyplňují vždy samostatně, popř. s pomocí rodinných příslušníků či osob blízkých. Zásadně je vyloučena pomoc zdravotnického personálu.

Po ukončení šetření jsou dotazníky lokálně zpracovány odpovědnou osobou, která je připraví k elektronickému odeslání na Ministerstvo zdravotnictví. To jej zpracuje do souhrnných elektronických přehledových analýz, které jsou dostupné v sekci „Vyhodnocení“, a to vždy jen danému poskytovateli zdravotních služeb.

Analýzy jsou poskytovatelům dostupné bez časového omezení s možností sekundárního zpracování dle individuálních místních potřeb.

Pilotní fáze projektu byla zahájena 1. října 2020 u 5 poskytovatelů zdravotních služeb. V témže období v roce 2021 byl projekt spuštěn v ostrém provozu u 14 poskytovatelů zdravotních služeb napříč ČR.

Dle původního harmonogramu měl být pilot spuštěn již 1. května 2020, nicméně vzhledem ke COVID-19 nebylo možné tento termín dodržet. Realizace tak byla posunuta o pět měsíců na 1. října 2020. Od roku 2022 se očekává již standardní období dotazníkového šetření v termínu od 1. do 31. května.

Účast v projektu NHSP je pro poskytovatele lůžkové zdravotní péče dobrovolná, nicméně v dlouhodobém horizontu se předpokládá zavedení účasti částečně či plně povinné. Jedině tímto způsobem budeme schopni získat dostatečný datový soubor od různých poskytovatelů lůžkové zdravotní péče.


« Přejít na úvodní stránku